Gården

Verksamheten

Gästa gård drivs sedan år 2010 i andra generation av Mats och Emmeli Edenmark. Gården drevs tidigare av Mats föräldrar Börje Svensson och Märta Brita Forsberg Svensson som haft den i sin ägo sedan 1990. Då många olika verksamheter har sett dagens ljus på gården under årens lopp, har vi valt att renodla och banta ner utbudet av produkter och tjänster. I huvudsak satsar vi på primärproduktion av kött med diko och tjuruppfödning på gården.

Vår ambition är att alla djur skall leva ett fritt liv. Dikorna går således ute året om. Dom föder sina kalvar utomhus och går tillsammans hela sommaren innan dom skiljs åt till hösten. Rekryteringskvigorna (kalvar av honkön) går under vintern i en lösdriftsbox i väntan på nästa betesperiod. Likaså går tjurkalvarna i en lösdriftsbox inne i ladugården tills de når en ålder på minst 12 månader.

Då vi har en gammal ladugård medger den ej lösgående tjurar över 1 år som då måste hållas uppbunden på spalt. Vårt mål är dock att tids nog få bort denna del av produktionen för ett lösdriftsalternativ istället.

Förutom primärproduktion av kött har vi även andra verksamhetsgrenar. Så här ser det ut i sin helhet på Gästa gård:

  • Köttproduktion
  • Växtodling
  • Skogsbruk
  • Maskin entreprenad

 

Byggnaderna

På Gästa gård finns många byggnader som alla kräver sin beskärda del av uppmärksamhet och omvårdnad. Boningshuset är byggt strax efter 1900 talets början medan den rödmålade bryggstugan är från 1800 talets mitt.

Ladugården som används till tjurarna är uppförd 1923 och byggdes om i mitten av nittiotalet till att vara anpassad specifikt till köttproduktion. Efter stora påtryckningar från Dagmar blev det år 2013 tillslut ett nytt tak i plåt, då det gamla som var av tegel hade nötts hårt av tidens tand. Denna produktionsenhet kommer att tas ur drift under året 2017 och verksamheten med uppbundna tjurar upphör.

Verkstaden på 135 kvadratmeter och maskinfacken, utfodringsplattan för dikorna samt alla övriga ekonomibyggnader är byggda i modern tid.